calling gif
یادگیری زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

یادگیری زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

یکی از حالت های زمان حال در زبان انگلیسی زمان حال استمراری (Present Continuous Tense) است. در آموزش گرامر یادگیری حالت های زمانی مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای ساخت این زمان از فعل to be به اضافه gerund استفاده می‌شود. یعنی با توجه به فاعل am, is, are را انتخاب میکنیم و به آخر فعل اصلی ing اضافه می‌کنیم. برای اول شخص مفرد از am, برای سوم شخص مفرد از is، و برای اسامی و ضمایر جمع از are استفاده می‌کنیم.

ادامه مقاله
Present perfect‌ - زمان ماضی نقلی در انگلیسی

Present perfect‌ - زمان ماضی نقلی در انگلیسی

از این مورد وقتی استفاده می کنیم که یه اتفاقی تو گذشته افتاده ولی به حال مربوط می‌شه. ساختار این جمله ها شبیه گذشته هستش ولی بهش می‌گن Present perfect . استفاده از این مورد ممکنه یکم سخت باشه و دنبال کردن قوانینش ممکنه یکم گیجتون کنه. تازه یه سری تفاوت بین انگلیسی و آمریکایی این زمان هم وجود داره.

ادامه مقاله
زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

یکی از مباحث پایه ای که باید دربارۀ زبان انگلیسی بدونید همین زمان جمله هستش. ساخت زمان جمله نسبتاً کار ساده ایه. بریم که با هم زمان حال ساده در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. پس با این مقاله همراه ما باشید.

ادامه مقاله