تدریس تافل آی بی تی (TOEFL iBT)

تدریس تافل آی بی تی (TOEFL iBT)

آکادمی بین المللی دید دوره های تافل آی بی تی (TOEFL iBT) را به صورت خصوصی و گروهی برگزار می کند. این دوره ها توسط نخبه های آموزش تافل برگزار شده که دارای سوابق درخشان حداقل ۸ ساله در زمینه تدریس این آزمون بین المللی هستند.


مشاهده دوره