آکادمی زبان دید، برگزار کننده دوره های فوق فشرده زبان انگلیسی، دوره‌های خصوصی در موسسه، منزل و یا محل کار، دوره های مکالمه زبان انگلیسی از طریق فیلم، با بکارگیری سیستم آموزشی کارشناسی شده و اساتید باتجربه و حرفه ای، رضایت زبان آموزان خود را از دوره های فوق فشرده زبان جلب کرده است و این دوره‌ها با استقبال چشمگیری مواجه شده‌اند.