calling gif
دانلود کتاب های آموزش زبان انگلیسی

دانلود کتاب های آموزش زبان انگلیسی

کتاب Inside Reading با پوشش دادن واژگان کلیدی آکادمیک زبان آموزان را برای فهم متون آکادمیک آماده می کند. هر درس کتاب Inside Reading دو متن مرتبط با موضوعات مهم و رایج آکادمیک، مهارت های خواندن و درک مطلب متناسب با آن متون و واژگان موجود در لیست واژگان آکادمیک را شامل می شود.

ادامه مقاله


دانلود کتاب گرامر انگلیسی

دانلود کتاب گرامر انگلیسی

کتاب Practical English Usage اولین کتابیه که برای یادگیری زبان ازش استفاده کردم، سالیان سال یار و همراهم بود. میشه گفت یجور راهنمای جامع برای یادگیری گرامرهستش. تو یادگیری speaking هم خیلی کمک می کنه. اگه می خواید از زبان انگلیسی سر دربیارید، باید بگم این کتاب برای شما بهترینه.

ادامه مقاله