calling gif
تز در رایتینگ تسک 2 آیلتس | تکنیک های IELTS Writing Task 2

تز در رایتینگ تسک 2 آیلتس | تکنیک های IELTS Writing Task 2

در مقاله قبلی (کلیک کنید) درباره تقسیم سوال بر سه قسمت، شامل کلمات کلیدی، کلمات کیفی و کلمات حرکتی صحبت کردیم، و اینکه چطور یک مقاله ی منظم و مرتب را بنویسید. تمام سوالات مقاله ی آیلتس داوطلب را ملزم میدارند که موضع خود را درمورد مبحث مورد بحث مشخص کنند، و اگرمقاله از نوع استدلالی باشد، این موضع گیری در پاراگراف اول و تحت عنوان "تز" رخ می دهد. تکنیک های IELTS Writing Task 2

تز یک مقاله تنها شامل یک جمله است، اما این جمله مهمترین جمله در یک مقاله ی استدلالی محسوب می شود. این جمله به مقاله جهت می دهد و نیز مقاله و سوال تسک دو را به هم مرتبط می سازد. بنابراین، اگر به درستی نوشته نشده باشد، باعث می شود که کل مقاله تا حدی از موضوع اصلی دور شود.

نوشتن تز، برخلاف نقش بسیار حائز اهمیتی که دارد بسیار راحت است. در واقع تز می تواند کلمات را به صورت مستقیم از سوالات مقاله قرض بگیرد. تکنیک های IELTS Writing Task 2

برای نشان دادن آن، برای مثال در سوالی که در  بخش 1.3 هست، تزفقط میتواند یکی از این دو مورد باشد.

تکنیک های IELTS Writing Task 2

 

توجه داشته باشید که چقدر این دو تز شبیه به کلمات حرکتی سوال مقاله هستند. نوشتن تز به این سبک، تضمین می کند که ممتحن از رابطه ی بین سوال مقاله و پاسخ آن آگاه است . در بخش های دیگر پاسخ تسک 2، بهتر است که داوطلب تا جایی که امکان دارد جمله بندی خود را تغییر دهد.

سوالات زیر را خوانده و یک تز مناسب را بنویسید

تز در رایتینگ تسک 2 آیلتس

تز ها با پاسخ نمونه:

تز در رایتینگ تسک 2 آیلتس | تکنیک های IELTS Writing Task 2


آکادمی دید برگزارکننده ورکشاپ های حرفه ای رایتینگ آیلتس می باشد. برای موفقیت در آزمون آیلتس با خانه آیلتس دید همراه باشید.

لینک های مرتبط:

جدیدترین نمونه سوالات آیلتس