calling gif
عبارات و حروف ترکیب در زبان آلمانی

عبارات و حروف ترکیب در زبان آلمانی | یادگیری خودخوان گرامر زبان آلمانی

 

به چی میگن حرف ترکیب؟

اگه تو جملتون بیشتر از یدونه عبارت داشته باشید، عبارت هاتون معمولا به کمک یه سری کلمات ربط به هم وصل میشن. به این کلمات ربط میگن "حروف ترکیب".  کلماتی مثل and, or, but, becauseحروف ترکیب در زبان آلمانی

براتون چندتا مثال آوردیم که خودتون ببینید چطوری حروف ترکیب میتونن چندتا عبارت رو به هم متصل کنن :

عبارت 1 حرف ترکیب عبارت 2
Er arbeitet bei Siemens und sie arbeitet bei Ford.
اون برای شرکت سایمون کار می کنه و اون برای شرکت فورد.
Kommst du heute Abend um sechs oder kannst du dann nicht?
امشب ساعت 6 میای یا اونموقع وقتت آزاد نیست؟
Sie wohnen seit siebzehn Jahren in England aber  sie sind erst seit einem Jahr in London.
اونا به مدت 17 سال در انگلستان زندگی کردن ولی فقط یک سال لندن بودن.
Er hat nicht geantwortet weil er kein Deutsch spricht.
اون گوشیشو جواب نداد چون بلد نیست آلمانی صحبت کنه.

 

حروف ترکیب مختلفی ارتباط بین دوتا عبارت رو توضیح میدن. مثلا می تونید به سادگی دو یا چند عبارت رو با اضافه کردن and به هم ربط بدید. یا مثلا اگه از because استفاده کنید، عبارت دومتون باید دلیلی باشه برای اتفاقی که تو عبارت اول افتاده.

عبارات و حروف ترکیب در زبان آلمانی | یادگیری خودخوان گرامر زبان آلمانی

خلاصه ای از مهم ترین انواع ارتباط رو براتون آوردیم:

افزودن    → and

پیشنهاد دیگر    →  or

دلیل    → because

شرایط      →  if

تضاد  →  but, however

زمان    → when

دو گروه اصلی تو زبان آلمانی حروف ترکیب در زبان آلمانی

حروف ترکیب تو زبان آلمانی به دو گروه اصلی تقسیم میشن: حروف ترکیب هم رتبه و حروف ترکیب فرعی.

 

حروف ترکیب هم رتبه در زبان آلمانی

گروه اول شامل یه سری حروف ترکیب میشن مثل aber but and oder or ، که فقط دوتا عبارت اصلی رو ترکیب میکنن و کاری به ترتیب واژگانی ندارن. بهشون میگن حروف ترکیبی هم رتبه. حروف ترکیب در زبان آلمانی

 

حروف ترکیب فرعی در زبان آلمانی

گروه دوم حروف ترکیبی فرعی هستن، حروفی مثل dass that و although obwohl . حروف ترکیب این گروه فقط عبارت دوم رو معرفی میکنن، و فعل محدود رو میفرستن آخر عبارت.

هیچ دلیل منطقی ای وجود نداره که چرا یه سری از حروف ترکیب عبارت اصلی رو توضیح میدن و یه سری دیگه عبارت فرعی رو. یجورایی باید حفظشون کنی. براتون این پایین با جزییات بیشتری ازشون گفتیم. حروف ترکیب در زبان آلمانی

 

حروف ترکیب هم‌رتبه با جزییات بیشتر

مهم ترین حروف ترکیب هم‌رتبه رو براتون اینجا آوردیم:

und                and

aber               but

oder               or

denn              because

sondern        but (بعد از یک عبارت منفی)

استفاده ازشون درست مثل زبان انگلیسیه. کاربرد و معنیشون تو مثال هایی که آوردیم توضیح داده شده.

 

حروف ترکیب هم‌ رتبه تو جمله حروف ترکیب در زبان آلمانی

Und

از Und دقیقا مثل and تو زبان انگلیسی استفاده میشه. عبارت ها رو به هم ربط میده و بهشون یه چیزی اضافه میکنه:

John arbeitet bei Ford und Peter arbeitet bei Mercedes.

Susi kommt aus Deutschland und Renée ist aus Frankreich.

اگه فاعل هردوتا عبارتتون که به وسیله und به هم وصل میشن یکسانه، میتونید (ضروری نیست) فاعل رو تکرار کنید تو عبارت دوم:

John arbeitet bei Ford und er verdient gut.

    John works for Ford and he earns good money.

جان برای شرکت فورد کار می کنه و اون پول خوبیم درمیاره.

John arbeitet bei Ford und verdient gut.

John works for Ford and earns good money.

جان برای شرکت فورد کار می کنه و پول خوبیم درمیاره.

حروف ترکیب در زبان آلمانی

Aber

از Aber دقیقا مثل but تو زبان انگلیسی استفاده میشه. عبارت دوممون اینجا حتما یه سری اطلاعات داره که برخلاف اطلاعات عبارت اولمونه:

Ich möchte gern kommen, aber ich habe leider keine Zeit.

I would like to come but unfortunately I’m not free.

دوست دارم بیام ولی متاسفانه وقتم آزاد نیست.

Müllers wohnen schon seit einem Jahr auf Mallorca, aber sie sprechen immer noch kein Spanisch.

 The Müllers have now been living in Mallorca for a year, but they still don’t speak any Spanish.

خانواده مولر یکساله که تو ماژورکا زندگی می کنن، اما هنوز اسپانیایی صحبت نمی کنن.

 

یادتون نره که همیشه پشت aber یه کاما بزارید. حروف ترکیب در زبان آلمانی

 

Oder

از Oder درست مثل or تو زبان انگلیسی استفاده میشه. عبارت دوم یه پیشنهاد یا مورد دیگه ای رو مطرح میکنه:

Möchtest du fernsehen oder willst du lieber ins Kino gehen?

 Would you like to watch television or would you prefer to go to the cinema?

دوست داری تلویزیون تماشا کنی یا دوست داری بری سینما؟

Wir können uns eine Pizza machen oder möchtest du essen gehen?

 We could make some pizza or would you like to go for a meal?

میتونیم یکم پیتزا درست کنیم یا میخوای عصرونه بخوری؟

 

تو این سطحی که هستید، برای توصیه کردن یا سوال پرسیدن زیاد پیش میاد براتون که از oder استفاده کنید. حروف ترکیب در زبان آلمانی

 

Denn

از Dennدرست مثل because’’ تو زبان انگلیسی استفاده میشه. عبارتی رو معرفی میکنه که داره برای عبارت اول دلیل میاره:

Er kann nicht kommen, denn er ist noch nicht fertig

He can’t come because he isn’t ready yet.

نمیتونه بیاد چون هنوز آماده نشده.

Frank möchte Ingenieur werden, denn er interessiert sich für Technik.

Frank would like to become an engineer because he’s interested in technical things.

فرنک دوست داره مهندس بشه چون به چیزای فنی علاقه داره.

 

یادتون باشه که همیشه قبل از denn یه کاما میذاریم. حروف ترکیب در زبان آلمانی

 

Sondern

Sondern میاد دلیل but رو بعد از یه عبارت منفی توضیح میده:

Zürich liegt nicht in österreich, sondern in der Schweiz.

Zürich isn’t in Austria but in Switzerland.

زوریچ تو استرالیا نیست، بلکه تو سوئیسه.

Ich möchte keine Cola, sondern ein Bier.

 I don’t want a Coke but a beer.

کوکا نمیخوام، بلکه آبجو میخوام.

 

 

قبل sondern هم مثل denn و aber کاما میاد. Sondern همون but هستش که بعد از عبارت منفی میاد (اطلاعات منفی یا مخالف میده). حروف ترکیب در زبان آلمان

 

حروف ترکیب فرعی

حروف ترکیب فرعی فعل رو میفرستن آخر جمله

حروف ترکیب فرعی مثل dass that, obwohl although  یا  wenn when عبارت فرعی رو معرفی میکنن، و فعل رو میفرستن آخر جمله. چندتا مثال: حروف ترکیب در زبان آلمانی

Meinst du, dass es morgen regnen wird?

Do you think that it will rain tomorrow?

فکر میکنی فردا بارون بیاد؟

Er ging ins Bett, obwohl er noch nicht müde war.     

He went to bed although he wasn’t tired.

با اینکه خسته نبود ولی رفت تو تختش.

Er hat nie Zeit, wenn seine Freundin da ist.                

He’s never free when his girlfriend is around.

وقتایی که دوست دخترش دورش باشه دیگه وقت آزاد نداره.

 

مهم ترین حروف ترکیب تو زبان آلمانی :

dass               that

obwohl          although

weil                because

als    when (اشاره به حوادث گذشته)

wenn              if, when, whenever

ob                   whether

nachdem        after

während         during

معنی و کاربرد حروف ترکیبی که بعنوان یه مبتدی ممکنه زیاد ازش استفاده کنید رو تو مثال براتون آوردیم. حروف ترکیب در زبان آلمانی

 

چندتا حرف ترکیب فرعی تو جمله

Dass

از Dass درست مثل that تو زبان انگلیسی استفاده میشه، بعد افعالی مثل glauben believe، meinen be of the opinion، denken think یا تو نقل قول ها (مثلا sagen say  یا  berichten report):

Glaubst du, dass es morgen schön sein wird?      

Do you think that it will be nice tomorrow?

فکر می کنی امروز روز خوبی باشه؟

Er sagte, dass er leider keine Zeit hat.                     

He said that he didn’t have any time.

اون گفت که وقت نداره.

 

 

Obwohl

از Obwohl برای بیان صلاحیت یا تضاد استفاده میشه. مترادف انگلیسیش میشه although : حروف ترکیب در زبان آلمانی

Wir hatten viel Spaß, obwohl wir gar kein Geld hatten.

 We had great fun although we had no money.

با اینکه پول نداشتیم ولی خیلی خوش گذروندیم.

Ich muß noch arbeiten, obwohl ich überhaupt keine Lust mehr habe.

 I’ve got to do some more work although I don’t really feel like it.

حتی اگه دوست هم نداشته باشم بازم باید بیشتر کار کنم.

 

Weil

از Weil درست مثل because تو زبان انگلیسی استفاده میشه. مشابه denn هستش ولی این بیشتر تو صحبت های محاوره استفاده میشه. اگرچه معنی denn  و  weil کاملا یکسانه.

Sie haben Max eingestellt, weil er der beste Kandidat ist.

They gave Max the job because he was the best candidate.

کار رو دادن به جاب چون بهترین کاندید بود.

 

Wir können ihn nicht anrufen, weil ich seine Nummer vergessen  habe.

We can’t call him because I’ve forgotten his number.

نمی تونیم بهش زنگ بزنیم چون من شمارشو یادم رفته.

 

Als

وقتی بخوایم به یه اتفاق اشاره کنیم یا یه دوره زمانی تو گذشته از Als استفاده می کنیم. حروف ترکیب در زبان آلمانی

Wir waren nicht da, als Jens seinen Unfall hatte.

We weren’t there when Jens had his accident.

وقتی جنز تصادف کرد ما اونجا نبودیم.

Ich lebte in Kanada, als ich ein Kind war.

I lived in Canada when I was a child.

وقتی بچه بودم تو کانادا زندگی می کردیم.

 

Wenn

Wenn دوتا کاربرد داره، یکیشون مطابق با if تو زبان انگلیسی هستش: حروف ترکیب در زبان آلمانی

Wenn du Lust hast, können wir ins Kino gehen.

If you feel like it, we can go to the cinema.

اگه حس می کنی دوست داری، می تونیم بریم سینما.

Ich helf dir nicht, wenn du dich nicht anstrengst.

I won’t help you if you won’t make an effort.

اگه خودت تلاشی نکنی من نمیتونم کمکت کنم.

 

کاربرد دیگش واسه وقتیه که به اتفاقی که تو گذشته افتاده اشاره می کنه:

Wenn er Zeit hatte, ging er immer ins Kino.

Whenever he had the time he went to the cinema.

هرموقع وقت داشته باشه میره سینما.

Sie kamen nach Hause, wenn sie kein Geld mehr hatten.

They went home when they had run out of money.

وقتی پولشون تموم شد رفتن خونه.

 

آسون ترین راه برای اینکه چک کنید wenn  رو باید استفاده کنید برای زمان گذشته یا als، اینه که ببینید میتونید از whenever تو زبان انگلیسی استفاده کنید یا نه. اگه تونستید پس از wenn تو زبان آلمانی استفاده کنید. حروف ترکیب در زبان آلمانی

چندتا مثال براتون آوردیم از wenn (چه در زمان گذشته و چه حال باقاعده هستن):

Er hat nie Zeit, wenn seine Freundin da ist.

He’s never free when his girlfriend is visiting.

وقتایی که دوست دخترش میاد به دیدنش دیگه وقت آزاد نداره.

Wir bleiben zu Hause, wenn es regnet.

We stay at home when it’s raining.

وقتایی که بارون میاد ما خونه میمونیم.

Wir hatten schulfrei, wenn es über 25 grad war.  

We didn’t go to school when it was hotter than 25 degrees Celsius.

وقتایی که هوا گرمتر از 25 درجه سلسیوس بود ما مدرسه نمی رفتیم.

 

استفاده از کاما

از مثالهای بالا حتما متوجه شدید که قبل از حروف ترکیب فرعی حتما کاما میاد. این قضیه تو زبان آلمانی اجباریه.

دو فعل در عبارت فرعی حروف ترکیب در زبان آلمانی

اگه توی عبارت فرعی بیشتر از یه فعل داشته باشیم – فعلی که فرمش تغییر کنه- میره آخر عبارتمون:

Max muss heute leider absagen. → . . ., weil Max absagen muss.

Ich habe seine Nummer vergessen. → . . ., weil ich seine Nummer vergessen habe.

 

معمولا فعل اصلیمون یا فعل کیفیتی هستش یا کمکی (haben یا sein).

 

شروع با عبارت فرعی حروف ترکیب در زبان آلمانی

تو زبان آلمانی خیلی عادیه که یه جمله رو با عبارت فرعی شروع کنی. تو همچین مواردی فعل محدود عبارت فرعی میره آخر، و فعل محدود عبارت اصلی میاد اول عبارت:

Weil sie einen Freund aus Berlin hat, lernt sie Deutsch.

Als er ein Kind war, spielte er viel Fußball.

هر دو فعل محدود کنار هم قرار میگیرن و به کمک یه کاما از هم جدا میشن.

 

نکات اصلی حروف ترکیب و عبارات در زبان آلمانی

چندتا نکته اینجا راجب این درس براتون آوردیم که حتما باید رعایت بشن:

  • اگه دارید دوتا عبارت رو به کمک und به هم وصل می کنید، و فاعل هردو عبارت برابره، نیاز نیست تو عبارت دوم تکرارش کنید.
  • هم Denn و هم weil معنی because میدن.
  • معنی Wenn  و  als یکم تو زبان آلمانی با هم فرق داره، ولی تو زبان انگلیسی فرقی نیست و بجاش فقط از when استفاده میشه.
  • تو عبارت هم رتبه فعل محدود همیشه آخر میاد.
  • قبل حرف ترکیبی که عبارت هم رتبه رو معرفی میکنه و قبل از aber  و  denn باید از کاما استفاده بشه. حروف ترکیب در زبان آلمانی

لینک های مرتبط:

مودال ها یا افعال کمکی در زبان آلمانی

دوره های زبان آلمانی