گرامر زبان المانی | افعال انعکاسی در زبان آلمانی

افعال انعکاسی در زبان آلمانی

به کدوم افعال میگن افعال انعکاسی در زبان آلمانی ؟ افعال انعکاسی به عملی اشاره دارن که شخص داره در رابطه با خودش انجام میده. نمونه های این افعال تو زبان انگلیسی:

‘I wash myself.  (خودم را می شورم.)  He buys himself a new computer.   (او برای خودش یک کامپیوتر جدید میخرد.)

کاربرد این افعال

افعال انعکاسی تو زبان آلمانی خیلی پرکاربردتر از زبان انگلیسی هستن. معمولا به فعالیت های روزمره اشاره دارن، بخاطر همین وقتی که بخواید مثلا راجب روزتون صحبت کنید خیلی به کارتون میان. افعال انعکاسی در زبان آلمانی

افعال انعکاسی مهم

براتون افعال انعکاسی که تو زبان آلمانی رایج هستن اینجا لیست کردیم:

sich amüsieren لذت بردن                                     

sich anziehen لباس پوشیدن                                       

sich ausziehen لباس درآوردن                                     

sich beeilen عجله کردن                                          

sich duschen کسی را شستن/ دوش گرفتن                                        

sich entscheiden تصمیم گرفتن                                   

sich entschuldigen معذرت خواستن                              

sich kämmen موی کسی را شانه کردن                                          

sich rasieren اصلاح کردن                                         

sich schminken آرایش کردن                                     

sich treffen ملاقات کردن                                            

sich umziehen تغییر کردن                                      

sich waschen کسی را شستن/ شستن                                       

ضمائر انعکاسی در زبان آلمانی

یک فعل انعکاسی همیشه همراه یک ضمیر انعکاسی میاد، کلماتی مثل myself, yourself, himself. اکثر افعال انعکاسی ضمیر مفعولی میگیرن mich, dich, sich, uns, euch  و  .sichبراتون صرف فعل sich waschen to have a wash  (شستن)  رو آوردیم: افعال انعکاسی در زبان آلمانی

Ich wasche mich.                        Wir waschen uns.

Du wäschst dich.                        Ihr wascht euch.

Sie waschen sich.                      Sie waschen sich.

Er/sie/es wäscht sich.                Sie waschen sich.

مثالهای بیشتر از افعال انعکاسی:

Ich beeile mich.            I hurry (up). من عجله دارم.        

Du duschst dich jeden Tag.              You have a shower every day.  تو هر روز دوش میگیری.  

Er rasiert sich.            He shaves (himself). او اصلاح کرد.      

Wir treffen uns mit Steffi und Boris.       We meet Steffi and Boris. ما استفی و بوریز رو ملاقات کردیم. 

Amüsieren Sie sich?          Are you enjoying yourself?           داری از اوقاتت لذت می بری؟

  چه زمانی از ضمیر مفعولی غیرمستقیم استفاده کنیم؟ افعال انعکاسی در زبان آلمانی

افعال انعکاسی معمولا با ضمیر مفعولی مستقیم میان. فقط وقتی که بخوای چیزی رو مشخص کنی یه تغییر کوچیک رخ می ده، مثلا: "چه لباسی می خوای بپوشی؟" ، " کدوم بخش از بدنتو داری تمیز می کنی؟". آیتم جدیدی که به جمله اضافه میشه همون مفعول مستقیم جمله هستش، و ضمیر انعکاسی _ بعنوان مفعول غیرمستقیم_   حالت مفعولی غیرمستقیم میگیره: افعال انعکاسی در زبان آلمانی

 

Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir eine Jacke an.  I put on a jacket.   یک کت پوشیده ام.

Ich wasche mich.  Ich wasche mir die Haare.   I wash my hair.   موهامو می شورم.  

Kämmst du dich?   Kammst du  dir die Haare?  Are you combing your hair? داری موهاتو شونه می کنی؟

این قضیه از اون چیزی که هست سخت تر به نظر می رسه. چون حالت مفعولی مستقیم و غیرمستقیم یکسان هستن، عملا آنچه گفتیم فقط روی ich  و  du تاثیر می ذاره.

خلاصه ای از همه ضمیرهای مفعولی غیرمستقیم:

Ich wasche mir die Haare.             Wir waschen uns die Haare.

Du wäschst dir die Haare.             Ihr wascht euch die Haare.

Sie waschen sich die Haare.         Sie waschen sich die Haare.

Er/sie/es wäscht sich die Haare.   Sie waschen sich die Haare.

افعال جداشدنی در زبان آلمانی

وقتی که فعل انعکاسی ما یک فعل جداشدنی باشه، ضمیر تمایل داره که بعد فعل محدود بیاد و پیشوند ما میره انتهای جمله یا عبارت: افعال انعکاسی در زبان آلمانی

 

anziehen Sie zieht sich an.       She gets dressed.   او لباس پوشید.

umziehen Sie ziehen sich in der Umkleidekabine um.    They get changed in the dressing room. آنها در اتاق پرو لباس هایشان را عوض کردن.

 

اصطلاحات کاربردی تر

اصطلاحات رایجی که براتون آوردیم شامل افعال انعکاسی میشن، اونارو به خاطر بسپرید:

sich das Gesicht waschen     to wash one’s face         صورت کسی را شستن             

sich die Hände waschen        to wash ones handsدستهای کسی را شستن           

sich die Zähne putzen            to brush ones teethدندان های کسی را مسواک زدن            

sich die Nase putzen              to blow ones noseبینی کسی را تمیز کردن              

Wasch dir die Hände!             Wash your hands.دستهایت را بشور.              

Ich putze mir die Zähne.         I brush my teeth.من دندانهایم را مسواک می زنم.                

Er putzt sich die Nase.           He blows his nose.او بینی خود را تمیز کرد.             

افعال انعکاسی در زبان آلمانی


لینک های مرتبط:

جملات دستوری در زبان آلمانی

الفبای زبان آلمانی