گرامر زبان آلمانی | عبارت های منفی در زبان آلمانی

عبارت های منفی در زبان آلمانی

عبارت های منفی در زبان آلمانی چه عبارتهایی هستن؟ بسته به اینکه شما دارید روی یک صفت یا فعل یا اسم کار می کنید، باید بگم راه های مختلفی برای منفی کردن وجود داره.

عبارت های منفی در زبان انگلیسی

تو زبان انگلیسی برای افعال و صفات معمولا از not  استفاده میشه، افعال به "to do" هم نیاز دارن:

The house is not very nice.  این خونه خیلی هم قشنگ نیست.

They don’t (do not) drink coffee. آنها قهوه نمی نوشند. 

عبارت های منفی در زبان آلمانی

منفی کردن اسامی اونقدرا هم بی دردسر نیست؛ برای منفی کردن اسامی روش های مختلفی داریم می تونیم هم کدوم از عبارت های پیش رومونو بهشون اضافه کنیم: no، do + not، not یا not any:

There are no sausages left. دیگه هیچ سوسیسی باقی نمونده.  

He doesnt have children. او بچه ای ندارد.     

I havent got have any money.من هیچ پولی دریافت نکردم.

منفی در زبان آلمانی

آلمانی ها دو تا کلمه اصلی برای منفی کردن عبارت هاشون دارن: nicht  و  kein

کنار افعال و صفات معمولا از Nicht استفاده میشه: عبارت های منفی در زبان آلمانی

 

Das Wetter ist gut. →             Das Wetter ist nicht gut.

The weather is fine.                    The weather is not good.

هوا خوبه.                 هوا خوب نیست.                    

Ich trinke.                             Ich trinke nicht.

I drink.                                     I don’t drink.

می نوشم.                                        نمی نوشم.

عبارت های منفی در زبان آلمانی

 برای اسم ها هم معمولا Kein استفاده می شود:

Ich habe ein Auto. Ich habe kein Auto.

I’ve got a car.                  I haven’t got a car.

یک ماشین خریدم.                   ماشین نخریدم.

براتون انواعشو با جزییات بیشتر اینجا آوردیم.

Nicht با جزییات

از nicht برای صفات و افعال استفاده کنید.

عبارت های منفی در زبان آلمانی

Nicht معادل not تو زبان انگلیسیه. در کنار صفات و افعال استفاده میشه:

Nicht + صفت

Die CD ist nicht teuer.                   The CD is not expensive.    گرون نیست.                     CD

Das Haus ist nicht sehr schön.    The house is not very beautiful.خانه خیلی زیبا نیست.             

Nicht + فعل

Sie kommt nicht.                 She isn’t coming.       او نمی آید.             

Ich rauche nicht mehr.        I dont smoke any more. دیگر سیگار نمی کشم.       

عبارت های منفی در زبان آلمانی

موقعیت nicht

برای یک مبتدی ممکنه محل قرارگیری nicht یکم گیج کننده به نظر بیاد. راهنمایی هایی که در ادامه براتون آوردیم کمکتون می کنه تا دیگه این حس رو نداشته باشید.

  • در زمان حال ساده nicht معمولا بعد از فعل محدود میاد:

Sie kommt nicht.

Er geht nicht gern ins Kino.

  • ممکنه قبل از قید زمان بیاد:

Sie kommt heute nicht.

  • در زمان ماضی کامل که با haben میاد، از nicht بعد از اسم مفعول استفاده می کنیم:

Ich habe das Buch nicht gekauft.

Kein با جزییات

از Kein  برای اسامی استفاده می کنیم. عبارت های منفی در زبان آلمانی

کلمه مهم دیگری که در زبان انگلیسی برای منفی کردن عبارت بکار می ره Kein هستش که معمولا در کنار اسامی استفاده میشه:

Kein Problem.                     No problem.                            مشکلی نیست.

Das ist keine Antwort.        This is not an answer. این یک جواب نیست.           

Ich habe keine Zeit.             I do not have any time.من اصلا وقت ندارم.         

برای منفی کردن یک اسم تو زبان آلمانی کافیه که kein اضافه کنید به اسم، این کلمه برابره با no, not a(n), not any یا  do not have/havent got تو زبان انگلیسی.

پایان برای kein

عبارت های منفی در زبان آلمانی

برای kein  هم دقیقا همون روندی رو پیش می گیریم که برای حرف تعریف (ein, eine, ein)گرفتیم. باید از نظر جنسیت (مذکر، مونث، خنثی)، تعداد (مفرد، جمع)، و حالت (فاعلی، مفعولی مستقیم، مفعولی غیرمستقیم، و ملکی) با اسم هماهنگ باشه:

Er hat keinen Bruder.                (مفعولی, مذکر)

Sie hat keine Schwester.           (مفعولی, مونث)

Er hat kein Kind.                         (مفعولی, خنثی)

Sie hat keine Geschwister.        (مفعولی جمع)

خلاصه ای از همه پایانها برای kein:

جمع

خنثی

مونث

مذکر

 

keine Kinder

kein Baby

keine Frau

kein Mann

فاعلی

keine Kinder

kein Baby

keine Frau

keinen Mann

مفعولی مستقیم

keinen Kindern

keinem Baby

keiner Frau

keinem Mann

مفعولی غیرمستقیم

keiner Kindern

keines Babys

keiner Frau

keines Mannes

ملکی

عبارت های منفی در زبان آلمانی

خودتونم دیدید که پایانها برای ein یکسان هستن، به جز جمع ملکی مثلا mein.

عبارتهایی که میشه از nicht  یا  kein براشون استفاده کرد

با بعضی از عبارتها می تونید از nicht  یا  keinاستفاده کنید، مثلا:

Ich spreche nicht/kein Deutsch.   I don’t speak German. من به زبان آلمانی صحبت نمی کنم.    

Er ist nicht/kein Ingenieur.            He isnt an engineer.او مهندس نیست.        

Ich fahre nicht/kein Auto.              I dont drive.من رانندگی نمی کنم.                    


لینک های مرتبط:

گرامر زبان المانی | افعال انعکاسی در زبان آلمانی

ویدئو آموزش شرطی ها در زبان آلمانی