نکات رایتینگ  IELTS  | نوشتن Supporting Paragraphs

نکات رایتینگ  IELTS  |نوشتن Supporting Paragraphs

در رایتینگ آیلتس، پاراگراف های پشتیبان (پاراگراف هایی که از موضع تز دفاع می کنند) به اثبات اینکه تز از اطلاعات واقعی و حقیقی استفاده می کند، کمک می کند. پاراگراف های پشتیبان متشکل از چهار جمله اند: نکات رایتینگ  IELTS

جمله ی اول- موضوع

جمله ی دوم- مثال

جمله ی سوم- بحث

جمله ی چهارم- نتیجه گیری

پاراگراف زیر را بخوانید و با دقت به جمله ی رئوس مطالب توجه کنید :

نکات و تکنیک های بخش رایتینگ آیلتس

 

جمله ی رئوس مطالب موضوعاتی را نشان می دهد که داوطلب در پاراگراف های پشتیبان از آن ها استفاده خواهد کرد:

1.عدم توانایی یک معلم وابسته به تکنولوژی در درس دادن به دانش آموزان

2.سختی هایی که یک ماشین برای ترغیب دانش آموزان به درس خواندن خواهد داشت

برای نشان دادن درستی این نکات، داوطلب باید به مثال هایی از دنیای واقعی فکر کند که در عمل از هرکدام از این نکات دفاع و پشتیبانی می کند. اگر مثال ها از حقایق ملموس باشند، بسیار موثر خواهند بود چرا که خواننده را متقاعد میکنند و نیزمقابله با استدلال مقاله را دشوار می کنند. مثال های خوب شامل : اشاره به شرکت ها، محصولات، افراد شناخته شده، وقایع تاریخی، رسومات فرهنگی، و تجربیات شخصی می باشند. مثال های بد شامل نظرات شخصی، مفروضات، و نیز ارجاعات بسیار کلی و عمومی میشوند. نکات رایتینگ  IELTS

جدول زیر نشان می دهد که چهار جمله ی پاراگراف پشتیبان چگونه با یکدیگر سر و کار دارند. داوطلب باید حداقل یک مثال در هریک از پاراگراف های پشتیبان  بیاورد. به موضع و نحوه ی ارائه ی هریک از مثال ها دقت کنید و نیز به این نکته که بحث و نتیجه گیری، مثال را به استدلال اصلی مقاله ربط می دهند هم توجه کنید که درنتیجه عقیده ی نویسنده تقویت میشود :

نکات رایتینگ  IELTS  |نوشتن Supporting Paragraphs

 

 

توجه کنید که چگونه مثال ها و بحث آن ها به قسمت نتیجه گیری لحنی مجاب کننده داده است. اشاره به مثال هایی از دنیای واقعی، منجر می شوند که رد کردن نکات پشتیبان و دفاعی سخت شود و این قدرت کلی مقاله و توانایی آن در متقاعد کردن خواننده ی تز را بالا میبرد.

حال که تصمیم گرفته شده است که از چه مثال هایی در نوشتن مقاله استفاده شود، پروسه ی نگارش پاراگراف پشتیبان آسان می شود. اولین جمله، موضوع پاراگراف را مشخص می کند که این جمله باید بر اساس آن چیزی باشد که در جمله ی رئوس مطلب مقدمه ی پاراگراف نشان داده شد.  نکات رایتینگ  IELTS

نکات و تکنیک های آیلتس

وCohesion در رایتینگ آیلتس

همانطور که مشاهده می کنید، این جمله ی عنوان(اولین جمله در پاراگراف که موضوع مورد بحث در آن پاراگراف است) به وضوح به نکته ای که ابتدا در جمله ی رئوس مطالب مقدمه ی پاراگراف آمده است، اشاره میکند و این یک رابطه ی واضح بین مقدمه ی مقاله و پاراگراف های پشتیبان را ایجاد می کند.

جمله ی دوم مربوط به مثال هوندا آسیمو است:

نکات رایتینگ  IELTS

توجه داشته باشید که چگونه این مثال از موضوع مورد بحث با آوردن اطلاعاتی از زندگی حقیقی و واقعی ،پشتیبانی میکند.

از آنجایی که هئندا آسیمو یک ربات واقعی است و به درستی نمیتواند احساسات را از هم تمییز دهد، مقابله با ادعایی که در این پاراگراف آمده است کار را سخت تر می کند. در نتیجه، مقاله به صورت کلی قوی تر است.

سومین جمله در پاراگراف پشتیبان، جمله ی مباحثه ای(مناظره ای) است. این جمله در واقع رابطه  ای که بین جمله ی مثالی و جمله ی عنوان وجود دارد ونیز معنایی که از مثال استنتاج می شود را نیز توضیح می دهد.  این جمله، پاراگراف را نیز به سمت نتیجه گیری پش میبرد :

پیوستگی (cohesion) در رایتینگ آیلتس

نکات رایتینگ  IELTS

همانگونه که در بالا مشاهده می شود، مشخص کردن پیشروی و رشد منطقی پاراگراف کمک می کند تا پیام اصلی و ابتدایی نکته ی دفاعی به درستی منتقل شود.

آخرین جمله در پاراگراف پشتیبان ، جمله ی نتیجه گیری ست. این جمله بسیار مهم است چرا که باید تمام استدلالی که در پاراگراف پشتیبان مطرح شده را به تز مرتبط سازد. در به انجام رساندن این کار، جمله ی نتیجه گیری به عنوان یک نکته ی کلیدی در ارتباط دادن سوال مقاله و پاسخ مقاله عمل میکند.

زمانی که همه ی این ها جمع شدند، جملات پاراگراف پشتیبان  بصورت منطقی و به گونه ای متقاعد کننده در کنار هم قرارمی گیرند:

یک تجزیه و تحلیل سریع, ماهیت متقاعد کننده ی پاراگراف وشیوه ای که آن به قسمتهای دیگر تز مرتبط می شود را مشخص می کند. ابتدا، موضوعی که در جمله ی رئوس مطالب مقدمه ی پاراگراف آمده بود، بسط پیدا می کند، که این کار یک مثال واضح از پیوستگی (cohesion) در بعد مقاله است. ثانیا، استدلال پاراگراف را از طریق استفاده و نیزپیش کشیدن یک مثال ملموس قوی تر میکند و اینکار، رد کردن یا تکذیب نکاتی که نویسنده نوشته را برای شخص خواننده سخت و دشوار می کند.جملات مباحثه ای و نتیجه گیری از این طریق بسط پیدا می کنند و ارتباط نکات دفاعی را مشخص می کنند و نیز این نکات دفاعی را دوباره به تم اصلی مقاله ربط می دهند.


لینک های مرتبط :

نمونه سوالات تسک دوم رایتینگ آیلتس