تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

در این مقاله به آموزش تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5 جهت پاسخگویی به سوالات Diagram خواهیم پرداخت. در این نوع سوالات به شما یک دیاگرام یا شکل داده می‌شود. و شما باید بخش های مختلف این شکل یه دیاگرام را نامگذاری کنید. پاسخ دادن به این نوع سوالات ساده می‌باشد به شرط اینکه به نکات و تکنیک های لازم جهت پاسخگویی به این سوالات مسلط باشید. اشتباهی که اکثر متقاضیان آیلتس در بخش ریدینگ مرتکب می شوند این است که اول متن را کامل می‌خوانند و سپس به سوالات پاسخ می‌دهند. این یک استراتژی اشتباه می‌باشد زیرا همیشه از همه متن سوال طرح نمی‌شود. لذا گاهی اوقات خواندن کل متن به معنای اتلاف وقت است. و مهمترین مهارت در بخش ریدینگ آیلتس مدیریت زمان است. برای پاسخ دادن به همه سوالات بخش ریدینگ آیلتس در زمان مورد نظر شما باید با انواع سوالات آیلتس آشنا شده و به تکنیک ها لازم جهت پاسخگویی به این سوالات مسلط باشید. در ادامه بررسی نکات و تکنیک های آیلتس جهت پاسخگویی به سوالات Diagram می‌پردازیم.

تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

نکات ریدینگ آیلتس جهت پاسخگویی به سوالات Diagram

۱. سوالات به ترتیب اطلاعات ارائه شده در متن نیستند. این بدان معنی است که اگر شما پاسخ سوال ۱ در متن را پیدا کردید، ممکن است پاسخ سوال ۲ قبل از سوال ۱ در متن ارائه شده باشد.

۲. جواب این نوع سوالات در بخشی از متن ارائه شده نه کل متن. (یک یا دو پاراگراف) تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

۳. به هیچ وجه نقش کلمات داخل متن را جهت پاسخگویی به سوالات تغییر ندهید. بعنوان مثال اگر جای خالی نیازمند یک صفت است، شما نمی‌توانید یک قید از متن پیدا کرده و نقش آن را تبدیل به صفت کنید و در جای خالی قرار دهید. 

۴. حتما چک کنید چه تعداد کلمه می‌توانید در جاهای خالی قرار دهید. (ONE WORD ONLY………. NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER)

۵.عبارات و کلمات استفاده شده در سوالات با استفاده از کلمات و عبارات دیگر در متن بیان خواهد شد.

۶. این نوع سوالات به دنبال سنجش درک شما از بخشی از متن هستند نه کل متن.

 

تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

استراتژی‌ های ریدینگ آیلتس

۷. در ابتدا شکل یا دیاگرام را با دقت بررسی کنید و با بخش های مختلف آن آشنا شوید. سپس از طریق کلمات داده شده در دیاگرام بخش مربوط به سوالات را در متن پیدا کنید. سپس آن بخش را کامل خوانده و به سوالات پاسخ دهید. به مثال زیر توجه کنید:

 

تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

 

In order to understand PIO, it is important to understand how a solar cell works and how it interacts with other materials in the module. In simple terms, a standard cell consists of a thin film of negatively doped (polarized) silicon on top of a thicker layer of positively doped silicon. When exposed to sunlight, so-called electron-hole pairs are produced in the space between the two layers – the depletion zone or space-charge region. Positively charged holes move in the direction of the positively doped superconductor, whereas negatively charged electrons move to its negatively doped counterpart. The charge carriers are then conducted to the next cell.

 

جهت آشنایی با سوالات دیگر ریدینگ آیلتس و یادگیری تکنیک‌ های لازم جهت پاسخگویی به این سوالات به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

آشنایی با مهارت Paraphrasing تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given

نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice Questions

نحوه پاسخگویی به سوالات Table Completion

نحوه پاسخگویی به سوالات Flow Chart Completion تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

آشنایی با بخش ریدینگ آیلتس جنرال و اکادمیک

پاسخ سوالات Diagram: تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 5

  1. sunlight
  2. negatively charged electrons
  3. electron-hole pairs
  4. depletion zone/space-charge region
  5. positively charged holes
  6. positively doped silicon


با کارشناسان دید در ارتباط باشید در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به مشاوره کافیست کلیک کرده و فرم موردنظر را پرکنید. مشاورین ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد