تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 4

در این مقاله به بررسی تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 4 جهت پاسخگویی به سوالات Flow Chart Completion خواهیم پرداخت. در سوالات Flow Chart Completion یک جدول به شما داده می‌شود که یک فرآیند را نشان می‌دهد. در داخل این جدول تعدادی عبارت و جمله به همراه جای خالی وجود دارد. و شما باید از کلمات داخل متن استفاده کرده و این جاهای خالی را پر کنید. مهمترین عامل تعیین کننده در بخش ریدینگ آیلتس زمان است. اکثر متقاضیان آیلتس در بخش ریدینگ آیلتس با مشکل کمبود زمان مواجه می‌شوند. برای جلوگیری از این مشکل داشتن دامنه واژگان گسترده به تنهایی کافی نیست و شما نیاز به یادگیری انواع مختلف سوالات ریدینگ و دانستن تعدادی تکنیک و استراتژی‌ ریدینگ آیلتس دارید تا بتوانید همه سوالات بخش ریدینگ آیلتس را در زمان تعیین شده پاسخ دهید. در ادامه به آموزش تکنیک های ریدینگ آیلتس به منظور پاسخگویی به سوالات Flow Chart Completion خواهیم پرداخت.

تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 4 برای پاسخگویی به سوالات Flow Chart Completion

نکات و تکنیک های ریدینگ آیلتس جهت پاسخگویی به سوالات Flow Chart Completion

۱. جواب این نوع سوالات ممکن است در بخشی از متن و یا کل متن ارائه شده باشد.

۲. به هیچ وجه نقش کلمات داخل متن را جهت پاسخگویی به سوالات تغییر ندهید. بعنوان مثال اگر جای خالی نیازمند یک صفت است، شما نمی‌توانید یک قید از متن پیدا کرده و نقش آن را تبدیل به صفت کنید و در جای خالی قرار دهید.

۳. حتما چک کنید چه تعداد کلمه می‌توانید در جاهای خالی قرار دهید. (ONE WORD ONLY………. NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER)

۴. سوالات لزوما به ترتیب اطلاعات ارائه شده در متن نیستند. این بدان معنی است که اگر شما پاسخ سوال ۱ در متن را پیدا کردید، ممکن است پاسخ سوال ۲ قبل از سوال ۱ در متن ارائه شده باشد. 

۵. عبارات و کلمات استفاده شده در سوالات با استفاده از کلمات و عبارات دیگر در متن بیان خواهد شد.

استراتژی های ریدینگ آیلتس

۶. با دقت جدول را بررسی کنید تا بدانید فرایند مورد نظر دارای چند مرحله است.

۷. به دنبال کلماتی در متن باشید که به رابطه علت و معلولی اشاره می‌کنند:

stage, step, consequently, as a result, due to, because of, lead to, result in…

٨. جملات داخل جدول را به طور کامل خوانده و زیر کلمات کلیدی خط بکشید. سپس سعی کنید جواب جاهای خالی را از لحاظ گرامری و معنایی حدس بزنید. حدس جواب از لحاظ گرامری بدان معنی است که در جای خالی چه نوع کلمه ای باید قرار بگیرد (فعل، صفت، اسم، قید، موصوف صفت….). بعد از قرار دادن جواب در جای خالی حتما مطمئن شوید معنی جمله مورد نظر کامل باشد.

تکنیک های ریدینگ آیلتس

جهت آشنایی با سوالات دیگر ریدینگ آیلتس و یادگیری تکنیک‌ های لازم جهت پاسخگویی به این سوالات به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

آشنایی با مهارت Paraphrasing تکنیک های ریدینگ آیلتس – Part 4

نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given

نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice Questions

نحوه پاسخگویی به سوالات Table Completion

ریدینگ آیلتس جنرال و آکادمیک


با کارشناسان دید در ارتباط باشید در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به مشاوره کافیست کلیک کرده و فرم موردنظر را پرکنید. مشاورین ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد